Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2015:3295
Rechtbank Den Haag, AWB 15/2296 en AWB 15/2295

Inhoudsindicatie:

Dublin Malta, eerdere detentie, kwetsbaar persoon, ondergrens 3 EVRM niet absoluut.

Samenvatting

Dublin Malta. Verzoeker is eerder strafrechtelijk gedetineerd geweest op Malta na uitbraak uit een (gesloten) opvangcentrum. Verweerder heeft bij het claimverzoek melding gemaakt dat verzoeker in Nederland is aangetroffen met een Maltees vluchtelingenpaspoort op naam van iemand anders dat hij presenteerde als ware het zijn eigen document. Op grond van beide omstandigheden is gezien de beschikbare informatie bepaald niet uitgesloten dat verzoeker bij terugkeer wederom een risico zal lopen op detentie.

De omstandigheden waaronder de Maltese autoriteiten verzoeker hebben gedetineerd geven op zichzelf geen aanleiding om een schending van artikel 3 van het EVRM aan te nemen. Uit de verklaring van verzoeker volgt immers niet dat hij tijdens zijn detentie op Malta door de Maltese autoriteiten onheus is bejegend, maar dat hij is mishandeld (geslagen, geschopt en zijn eten werd afgepakt) door medegevangenen. Feit is wel dat verzoeker is mishandeld en dat de Maltese autoriteiten hem hiertegen kennelijk niet afdoende hebben beschermd.

Reeds op zichzelf vormt de groep asielzoekers een kwetsbare groep. Daarbinnen dient ieder zaak op zijn individuele merites te worden bezien, zodat de ondergrens van artikel 3 van het EVRM , die immers niet absoluut is, op grond van de omstandigheden van het individuele geval moet worden beoordeeld.

Verzoeker is asielzoeker, bijzonder slechthorend en uit het ‘compleet patiëntdossier’ blijkt genoegzaam dat bij verzoeker sprake is van psychische problematiek.

Verweerder in heeft daarom niet zonder nader onderzoek het standpunt kunnen innemen dat de hiervoor aangehaalde ondergrens niet wordt gehaald. Beroep gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug