Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang JV

Volgnummer JV

JV

461 Rechterlijke Uitspraken

461 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij vier afzonderlijke besluiten van 2 mei 2014, 16 september 2014, 20 januari 2015 en 23 februari 2015 heeft de minister de aanvragen van [appellant sub 1], [appellant sub 2],...
Datum uitspraak: 11-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres is het niet eens met de hoogte van de leges voor de verleende mvv. Verweerder vindt de leges niet onevenredig hoog vindt in verhouding tot de kosten en geldigheidsduur van de...
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om de in de basisregistratie personen (hierna: de brp) over hem ingeschreven persoonsgegevens te wijzigen,...
Datum uitspraak: 16-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt vast dat verweerders tegenwerping dat eiser ten aanzien van de relatie tussen hem en referente geen nova heeft aangedragen in feite tot gevolg heeft dat de rechter...
Datum uitspraak: 14-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Volgens verweerder kan de beleidsregel die voor de besloten vennootschappen bepaalt wanneer sprake is van een ‘aanzienlijk kapitaal’ in de zin van het Nederlands-Amerikaans...
Datum uitspraak: 18-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De zaak betreft een verzoek om wedertoelating tot Nederland. In geschil is de vraag of Nederland het meest aangewezen land (als bedoeld in artikel 3.92 Vb 2000 ) is. Het verzoek is...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

‘Bewaring o.g.v. artikel 59a, eerste lid, van de Vw. Ten tijde van de staandehouding was al duidelijk dat eisers zouden worden overgedragen aan Italië in het kader van de...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 januari 2014 heeft de minister krachtens artikel 9 van de Paspoortwet en de artikelen 9 en 52, eerste lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 (hierna:...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 juli 2014 heeft het college, voor zover thans van belang, ambtshalve gegevens uit de basisregistratie personen (hierna: brp) verwijderd die hij, naar aanleiding van een...
Datum uitspraak: 13-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 april 2013 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de aan [appellant A] toegekende voorschotten zorgtoeslag en huurtoeslag over het jaar 2012 herzien en vastgesteld op nihil.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature